NGF Wijzigingen EGA handicap Systeem 2016

download hier het schrijven van de NGF

 Wijzigingen EGA Handicap Systeem 2016 - informatie voor de golfer.pdf (495390)

NGF Regelwijzigingen 2016 

download hier het schrijven van de NGF

Regelwijzigingen 2016 - informatie voor de golfer.pdf (384156)

PLAATSEN

In de periode 1 november tot 30 april wordt vaak door clubs de plaatselijke regel voor plaatsen ingevoerd om zo langer Qualifying Condities te houden. Als de baan erg drassig is bijvoorbeeld, kunnen clubs in de winterperiode deze plaatselijke regel zelf invoeren.

In de zomer is deze regel over het algemeen niet nodig. De condities zijn dan vaak een stuk beter. Mochten de condities toch zo zijn dat de club deze plaatselijke regel wil invoeren, dan is er in de periode van 30 april tot 1 november toestemming van de NGF nodig, anders is er geen sprake van Qualifiying Condities.

Qualifying / Non-Qualifying ( Q/NQ)?

1 – de baan is Q, de bal spelen zoals deze ligt.

2 – de baan is Q, de bal mag geplaatst worden indien deze op kort gemaaid gras ligt.

( gemaaid op fairway hoogte of lager – dit mag van 01.11 tot 31.04 indien dit, gezien de  conditie van de baan, gewenst / noodzakelijk is ).

3 – de baan is NQ, de bal mag geplaatst worden indien deze op kort gemaaid gras ligt.

4 – de baan is NQ, de bal mag geplaatst worden door de baan (dus ook in de rough, maar niet in de hindernissen)

Hoe vaak speel je je Handicap?

 

Er wordt vaak gemopperd over de tegenvallende resultaten.                                                                 Wij spelen allemaal wel eens een ronde waarbij het totaal                                                     aantal gescoorde Stablefordpunten niet is wat vooraf werd gehoopt.

 

Als schrale troost voor je "mindere" resultaten staat hieronder                                             een overzicht dat goed aangeeft hoe vaak een speler zijn                                         Handicap of beter speelt, met een bufferkaart binnenkomt                                                 of slechter dan zijn Handicap speelt. 
EXACT HANDICAP    HC of BETER    BUFFER     SLECHTER

0-5                                34%              12%           54%
5-12                              20%              18%           62%
12-20                            13,5%           22%           64,5%
21-28                            10%              24%           66%
29-36                            7,8%             25%           67,2%
NGF bron

Wat is CBA? en wat is nieuw 

 

 

Computed Buffer Adjustment

De CBA is geintroduceerd om bij handicapping rekening te houden met abnormale (weers)omstandigheden bij golfwedstrijden. Door die abnormale omstandigheden zouden de handicaps van spelers te veel worden aangepast, zodat ze niet meer reëel zouden zijn bij wedstrijden onder"normale" omstandigheden.
De CBA heeft alleen invloed op de handicapping van spelers, niet op het resultaat van een wedstrijd.
 
Als de uitslag van een golfwedstrijd niet is wat statistisch verwacht mag worden, wordt
-  alleen bij qualifying wedstrijden (dus niet bij qualifying kaarten)
-  over 18 holes dus niet bij 9-holes wedstrijden)
de buffer automatisch verschoven:
-  -1, of -2  punten (bij statistisch te slechte resultaten, bij heel slecht weer bijvoorbeeld)
-  maximaal +1 punt  (bij statistisch te goede resultaten).
-  indien er zeer slecht is gespeeld kan er ook een RO (Reduction Only) uit de berekening volgen. Als de scores RO zijn, wordt een buffer zone verschuiving van -2 toegepast om te bepalen welke scores zullen leiden tot handicapverlaging. Er worden dan geen handicap verhogingen doorgevoerd.
 
Omdat de uitslag wordt vergeleken met statistisch behaalde resultaten (voor de statistici onder ons: er wordt gekeken naar gemiddelde en spreiding), is er een redelijk aantal uitslagen nodig:
er moeten tenminste 10 spelers met een actieve handicap van 26,4 of lager hebben meegedaan. Het resultaat van de berekening van de CBA geldt echter voor alle spelers die aan de wedstrijd hebben deelgenomen.

De precieze verschuiving van de buffer is aangegeven in een tabel.

Voorbeeld: Een speler in handicap categorie 4 (hcp 18.5 - 26.4) heeft een score van 31 punten en de CBA is berekend als -2. De buffer zone lag oorspronkelijk van 32-36, maar wordt dan 30-34. Zijn handicap blijft dus onveranderd ten gevolge van de CBA. Zonder CBA zou zijn handicap zijn verhoogd met 0.1 punt. Had hij 35 punten behaald dan zou zijn handicap met  0.4 punten zijn verlaagd. 
 

NB 1: twee rondes op een dag van een zelfde soort wedstrijd mogen worden gecombineerd (bijvoorbeeld separate wedstrijden voor heren, dames en/of junioren tijdens een strokeplay kampioenschap).

NB 2: als een ronde om een of andere geldige reden wordt geannuleerd door de commissie, tellen alleen de scores in de bufferzone of beter (met CBA=0).

NB 3: de berekeningen zelf zijn tamelijk gecompliceerd. Uitgangspunten zijn de aantallen spelers in iedere categorie, die in de buffer of erboven hebben gescoord. Er wordt gekeken of die behaalde resultaten liggen binnen of buiten de normale spreiding van resultaten. Die normalen, gemiddelde en spreiding voor elke handicapcategorie,  zijn bepaald aan de hand van zeer veel resultaten behaald in eerder gespeelde wedstrijden in meerdere landen.

Golfbaanpermissie / Regelexamen

De eerste stap richting het nieuwe GVB bestaat uit het behalen van de Golfbaanpermissie. Op advies van de golfprofessional geeft de golfbaaneigenaar van Rhoon Golf Center de Golfbaanpermissie uit. Zonder het behalen van een Golfbaanpermissie kan een golfer niet doorstromen naar clubhandicap 54. De golfbaaneigenaar vraagt voor de golfer bij de NGF een Golfbaanpermissiepas aan met daarop de naam van de baan en de naam van de golfer.

Nadat de golfer de Golfbaanpermissie heeft behaald, gaat hij/zij door voor clubhandicap 54. Dit behaalt hij door

1. te slagen voor het Golfregelexamen en

2. een Qualifying Kaart te spelen uitgaande van handicap 54. 

Bij het behalen van 18 punten of meer bij een ronde van 9 holes of 36 punten of meer bij een ronde van 18 holes, verdient de beginnende golfer EGA handicap 54.  EGA Exact Handicap die loopt van+ 0 t/m 54 

GVB Regelexamen

Het examen wordt afgenomen onder verantwoordelijkheid van de Regel- & Handicapcommissie en bestaat uit een schriftelijke multiplechoicetest van 30 vragen. De vragen hebben betrekking op de spelregels in de meest voorkomende spelsituaties. Ook wordt kennis van de etiquette en de Stablefordpuntentelling getoetst.

De tijdsduur van het examen is 60 minuten. Men is geslaagd voor het examen als ten minste 23 van de 30 vragen goed zijn beantwoord. Is men geslaagd voor het GVB Regelexamen dan blijft dit onbeperkt geldig. U ontvangt dan een baanpermissie kaartje.  Als men na het spelen van een zogenaamde qualifying-kaart vanaf handicap 54 over negen holes achttien punten of meer behaald heeft men handicap 54. De marker moet minimaal GVB'er/handicapper 54 zijn.

Voor meer informatie Baanpermissie /Regelexamen                 Wim/Anja Overweg    E:  w.overweg4@upcmail.nl  T: 0186-694070

Kijk ook op:  Handicap Registratie op deze site.

Nieuws

HANDICAPPING 2016

20-06-2016 22:48
Handicapping 2016.pdf (7544384)  

Bufferzone tabel

04-04-2016 12:06
Kijk bij fotogalerij voor Handicap tabel en Bufferzone tabel

Baan Qualifying

17-03-2016 00:00
Qualifying / Non-Qualifying ( Q/NQ)? Lees op de site    

NGF nieuws

10-10-2015 15:06
vanaf 1-1-2016  9 holes Q kaart categorie 2 hc 4,5 / 11,4 mogelijk zie handicaptabel...

NGF nieuws

10-10-2015 14:46
Vanaf 1-1-2016 heeft iedereen met handicap 54 of lager een EGA handicap. NGF handicap verdwijnt

NGF nieuws

10-10-2015 14:40
Actief/Inactief verdwijnt. 

Nieuwe handleiding voor leden Proware

05-05-2015 20:00
  Cloud handleiding voor leden v2.4.5_zonder reserveren starttijd(1).pdf (884001)

NGF nieuws 2016

Jarlijkse herziening en CBA gaan veranderen. Lees het schrijven van de NGF elders op de pagina

Stijging / Daling Handicap 2015

 

 

Dalers en Stijgers.pdf (478274)

GOLFREGELS

Golfregels en amateurstatus 2004-2015

www.ngf.nl/static/uploads/documents/GolfregelsNederlands2012_2015.pdf

Rules of golf

Iedere week wijzer worden betreft de golfregels.

www.barryrhodes.com/

 

Handicap Registratie

Handicapregistratie voor vrije golfers

 

Abonnementhouders van Rhoon Golfcenter en golfers zonder abonnement willen wij graag attent maken op de mogelijkheid om uw handicap als vrije golfer via Golfclub Oude Maas te laten registreren.
Golfclub Oude Maas draagt dan zorg voor registratie, administratie en afhandelingen van uw actuele handicap en aanmelding bij de Nederlandse Golf Federatie (NGF).
Verder verzorgen wij aan het begin van een nieuw kalenderjaar ook de uitgifte van uw NGF-handicap kaartje.
De kosten hiervoor bedragen € 60,00 p.p.p.j. Hiervoor wordt u dan opgenomen in het handicapregistratiesysteem van Golfclub Oude Maas en ontvangt u tevens ons clubblad TeeTime voor alle informatie over de club.
Verder kunt u Qualifying kaarten gelopen op Rhoon Golfcenter zelf via de Telegolfzuil in de hal van het clubhuis direct registreren.
Na afloop voert u de resultaten in en  deponeert u uw kaart  vervolgens in de rode brievenbus onder de zuil.
Zie voor uitgebreide handleiding op deze site
De golf club Oude Maas organiceert regelmatig 9 holes wedstrijden voor NGF registatie leden

Spreekt dit u aan dan kunt u zich aanmelden via secretariaat@golfcluboudemaas.nl